Motoryzacja

Jakie usługi świadczy polski rzeczoznawca samochodowy za granicą?

Kierowcy perfekcyjnie zdają sobie sprawę, że do niebezpiecznych zdarzeń drogowych takich jak wypadki może dojść zarówno w kraju jak również za granicą. W szczególności w przypadku wypadków, do których doszło za granicą należy skorzystać w takim przypadku z profesjonalnej pomocy profesjonalistów, którzy oferują usługi tj. wycena samochodu Belin. Taką wyceną zajmują się rzeczoznawcy samochodowi, którzy posiadają wysokie kwalifikacje a także edukację w zakresie techniki pojazdowej.

Warto pamiętać o tym, że takie wyceny oraz kalkulacje szkód po wypadkach wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również normami a także normami. Przy tym usługi mają charakter złożony, a zatem obejmują także udzielanie porad techniczno-prawnych.
Pomoc rzeczoznawcy samochodowego – na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Kierowcy powinni być świadomym, że jeżeli są osobami poszkodowanymi w wypadku drogowym lub także kolizji, ponieważ do zdarzenia nie doszło z ich winy, to mają prawo w zgodzie z literą prawa ubiegać się od towarzystwa ubezpieczeniowego o adekwatną kwotę odszkodowania. Tyczy się to zdarzeń takich jak kolizja Berlin w wyniku których doszło do strat materialnych przykładowo w postaci uszkodzonego auta, ale również straty osobowych np takich jak utrata zdrowia kierowcy czy także pasażerów auta. Nie powinno zatem być zaskoczeniem, że kierowcy coraz chętniej korzystają z pomocy niezależnych fachowych rzeczoznawców samochodowych, którzy działają za granicą, a zatem przykładowo na terenie Niemiec. Musimy mieć świadomość, że wysokie kompetencje takich profesjonalistów pozwalają na oferowanie usług takich jak kalkulacja kosztów związanych z naprawą uszkodzonego podczas zdarzenia drogowego pojazdu. Są to także usługi takie jak wycena wartości szkody powypadkowej czy też wydanie opinii a także oceny na temat stanu technicznego pojazdu po zdarzeniu drogowym takim jak kolizja czy wypadek drogowy. Polski rzeczoznawca Berlin zajmuje się zatem oględzinami samochodu po zdarzeniu drogowym za granicą. Jest to fachowa a także kompleksowa pomoc ukierunkowana do polskich kierowców, którzy uczestniczyli w zdarzeniu drogowym poza granicami kraju. Takie wyceny potrzebne choć ze względu na to, że towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej zaniżają kwotę należnego poszkodowanemu odszkodowania.

Więcej informacji: Rzeczoznawca Berlin.