Uncategorized

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

W ostatnich latach coraz więcej cudzoziemców pracuje na terenie Polski. Trzeba pamiętać, że legalizacja pobytu oraz pracy wymaga załatwienia formalności urzędowych, co wiąże się ze znajomością przepisów. Jednak wiele osób przybywających do Polski z zagranicy nie orientuje się w bieżących przepisach i ma duże trudności, aby sformalizować swój pobyt na terenie Polski.

W takich wypadkach warto skorzystać z usług profesjonalnych firm, które specjalizują się w uzyskiwaniu pozwoleń na pobyt a także pracę cudzoziemców.
Legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie Polski – co trzeba wiedzieć?
Głównie trzeba podkreślić, że firmy zajmujące się kompleksową a także fachową obsługą cudzoziemców w dużym stopniu przyspieszają uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz dokumentów zezwalających na legalny pobyt. W takich firmach zatrudnieni są pracownicy, którzy perfekcyjnie wiedzą, jak przejść wszystkie procedury formalne i urzędowe, aby pozyskać wszystkie odpowiednie dokumenty. A jednym z zasadniczych dokumentów, które powinien posiadać obcokrajowiec, jest karta pobytu. Jest to dokument wydawany na bazie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. W przypadku pobytu stałego karta wydawana jest na aż dziesięć lat. Warto również dodać, że jest to dokument stanowiący o tożsamości danej osoby, jak również dokument podróżny, który umożliwia cudzoziemcowi swobodne poruszanie się po państwach należących do strefy Schengen. Trzeba też pamiętać, że zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest tylko w oparciu o uzasadnienie, które jest w prawidłowy sposób udokumentowane. Najczęściej do wniosku dołączana jest umowa z pracodawcą, co jest respektowane przez urzędy i wiąże się z pozytywną decyzją. Z usług firm, które zajmują się obsługą cudzoziemców, bardzo często korzystają również pracodawcy, którzy zamierzają sprowadzić z zagranicy pracowników do swojej firmy. Dzięki skorzystaniu z fachowych usług w szybki oraz sprawny sposób uzyskują konieczne dokumenty zezwalające na legalny pobyt w Polsce cudzoziemców. Warto wspomnieć, że jedynie takie dokumenty zezwalają na legalną pracę na terenie Polski. Jest to zatem rozwiązanie wygodne, które daje możliwość uniknąć wizyt w różnorakich urzędach. Nie jest więc zaskoczeniem, że znaczenie tej usługi ciągle rośnie i korzysta z niej zdecydowanie coraz więcej osób.

Więcej informacji: karta pobytu.