Prawo

Profesjonalne usługi notarialne

Profesjonalne usługi notarialne są konieczne w ogromnej liczbie przypadków. Znakomita większość z nas kojarzy poświadczenie notarialne w przypadku zawierania umowy dystrybucji nieruchomości lub najmu okazjonalnego. Jednak nie są to wszystkie sytuacje a także czynności, które wymagają obecności notariusza.

Warto więc zaznajomić się gruntownie z zakresem działalności kancelarii notarialnej, ażeby w sytuacjach wymagających poświadczenia notarialnego korzystać z profesjonalnej pomocy prawnika.
Notariusz – jakie usługi świadczy na rzecz klienta?
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że notariusz Katowice zajmuje się obsługą prawną klientów prywatnych, jak również przedsiębiorstw oraz spółek prawa handlowego. W związku z tym możemy zwrócić się o pomoc do kancelarii notarialnej w różnorakich sytuacjach. Obsługa notarialna przedsiębiorstw a także spółek wiąże się w głównej mierze z sporządzaniem protokołów z posiedzeń organów spółek prawa handlowego. A dodatkowo, notariusz katowice kreuje akty notarialne związane z przekształcanie spółek, ich łączeniem albo rozdzieleniem. Pomoc notarialna jest też konieczna w procesach upadłościowych, jak również w trakcie procesu dystrybucji przedsiębiorstwa. Oczywiście z usług notarialnych korzystają również osoby fizyczne. Poświadczenie notarialne jest niezbędne przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości. Jedynie wtedy umowa ma moc prawną, a jej zapisy mogą być egzekwowane przed sądem. Warto mieć na uwadze także, że potwierdzenie notarialne powinno być niezbędnym elementem podpisywania umowy przedwstępnej. Bez poświadczenia notariusza nie ma ona mocy prawnej i nie można egzekwować jej postanowień. Kancelaria notarialna świadczy też usługi w zakresie wystawianie odpisów dokumentów. Zajmuje się również obsługą prawną przy zawieraniu umów takich jak intercyza. Intercyza to małżeńska umowa majątkowa, która zakłada rozdzielność majątkową współmałżonków. Także w kwestii spraw spadkowych możemy liczyć na pomoc notariusza. Warto zaznaczyć, że notariusz Katowice stanowi szybsze a także wygodniejsze rozwiązanie w dochodzeniu swoich praw spadkowych niż w sytuacji rozstrzygnięcia sądowego. Poświadczenie notarialne nadaje dokumentowi moc urzędową. Do tej kategorii dokumentów zalicza się między innymi: pełnomocnictwa czy umowy użytkowania wieczystego.

Sprawdź tutaj: notariusz Katowice.