Prawo

Jakie dokumenty można podpisać u notariusza

Notariusz to jeden z zawodów prawniczych, który wymaga wieloletniej edukacji i zdawania nieprostych egzaminów. Notariusz łódź piotrkowska to zawód zaufania publicznego, we własnejej pracy kieruje się kodeksem etycznym i moralnym. Jest urzędnikiem, który sporządza dokumenty określane mianem aktów notarialnych.

Jest wiele spraw, w których obecność notariusza jest niezbędna. Kancelaria notarialna łódź może zająć się sporządzeniem testamentu. Testament notarialny ułatwia przekazanie majątku spadkobiercom. Przydaje się w szczególności w spornych sytuacjach, gdzie dochodzi do podziału ogromnego majątku a testator pragnie podzielić go inaczej niż wynika to z prawa dziedziczenia. Notariusz łódź bałuty sporządza także umowy przedmałżeńskie, czyli intercyzy. Rozdzielność majątkowa, która jest konsekwencją podpisania intercyzy znacznie upraszcza podział majątku po ewentualnym rozwodzie. Dzięki niej ponadto małżonkowie nie odpowiadają odrębnym majątkiem za swoje wzajemne zadłużenie. Odmiennie, niż w wypadku testamentu, nie ma sposobów sporządzenia intercyzy samemu. Jedynie dokumenty, które przygotowują notariusze w łodzi mają charakter aktu prawnego i są honorowane w sądzie i innych instytucjach publicznych. Jeszcze kilka lat temu w powszechnej świadomości podpisywanie intercyzy uznawane było za brak zaufania małżeńskiego. Ludzie, którzy obracają ogromnym majątkiem decydują się na nią nie dlatego, że boją się jego utraty w wyniku rozwodu, niemniej jednak dlatego, aby móc go chronić w razie niepowodzenia w interesach. Jeżeli jeden ze współmałżonków ogłasza upadłość konsumencką, majątek drugiego nie wchodzi w skład masy upadłościowej, czyli nie przepada. Notariusz łódź widzew za każdym razem doradzi swoim klientom, jakie zapisy zawrzeć w intercyzie, ażeby zabezpieczyć dorobek swojego życia. Pomoże także przemienić zapisy tej umowy a także ją unieważnić, jeżeli będzie to korzystne dla stron. Usługi notarialne w Polsce są płatne. Koszty ponoszone u notariusza regulowane są przez rozporządzenie dotyczące maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Polecamy: notariusz łódź widzew.