Finanse i bankowość

Kancelaria frankowa – usługi

Nie ulega wątpliwości, że osoby, które posiadają kredyty frankowe są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ saldo zadłużenia nieustannie wzrasta, muszą każdego miesiąca płacić wyższą ratę, a wahania kursowe franka szwajcarskiego nie ustają. Warto wspomnieć natomiast o tym, że w tak zaistniałej okoliczności nie można się załamywać, a powinno się poszukiwać pomocy, która udzielana jest w głównej mierze przez kancelarie prawne, które specjalizują się w prowadzeniu spraw osób, które posiadają umowy z bankami dotyczącymi kredytów we frankach szwajcarskich. Trzeba podkreślić, że z miesiąca na miesiąc pojawia się coraz więcej korzystnych dla klientów orzeczeń sądowych, które wskazują, że banki wprowadzały kredytobiorców w błąd informując w głównej mierze o tym, że frank szwajcarski to waluta stabilna w niewielkim stopniu narażona na wahania kursowe.

Kredyt we franku szwajcarskim – gdzie poszukiwać pomocy?
Należy podkreślić, że jeśli zaciągnęliśmy kredyt w banku udzielany w frankach szwajcarskich, to możemy korzystać z pomocy doświadczonego prawnika. W pierwszej kolejności pomoc frankowiczom polega na dokładnym przeanalizowaniu umowy z takim bankiem, by stwierdzić, czy umowa zawiera wady prawne, jak również klauzule niedozwolone, które są podstawą do tego, by skierować sprawę do sądu. W sytuacji wystąpienia takich wad prawnych mamy ogromne szanse na opłacalne rozstrzygnięcie sądowe, włącznie z unieważnieniem całego kredytu. Znaczy to, że nie będziemy musieli dalej spłacać takiego kredytu, dodatkowo to bank będzie nam winien środki finansowe za nadpłacone przez nas raty. Stąd też warto korzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, które specjalizują się wyłącznie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami frankowymi. Warto pamiętać również o tym, że unieważnienie kredytu to nie jedyne rozwiązanie opłacalne dla kredytobiorców z takimi zobowiązaniami inwestycyjnymi, ponieważ jest jeszcze odfrankowienie kredytu. Podstawową do takich korzystnych dla kredytobiorców wyroków jest stwierdzenie występowania w umowie niedozwolonych zapisów. Dodatkowo, częstą praktyką banków było wprowadzanie klientów w błąd dotyczące nieprawdziwych informacji o kursie walutowym. Dlatego też sądy bardzo często orzekają wyroki na stronę kredytobiorców, którzy nie zdawali sobie sprawy z ogromnego ryzyka.

Sprawdź tutaj: kancelaria frankowa Lubin.